Przedszkole Publiczne nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim
POD TOPOLĄ

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Tczewska 6

  

ogłasza nabór dzieci od 3 do 6 lat na rok szkolny
2017/2018

Oferujemy:

·        wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

·        przestronne, słoneczne sale zabaw z łazienkami

·        duży plac zabaw i działkę rekreacyjną dla dzieci

·        salę gimnastyczną

·        ciekawe zajęcia rozwijające twórczą aktywność i myślenie dziecka

·        systematyczne kontakty z Rodzicami

·        zajęcia otwarte, uroczystości, festyny, wycieczki

·        naukę języka angielskiego dla 3,4,5,6 - latków

 

ZATRUDNIAMY: LOGOPEDĘ, PSYCHOLOGA, PEDAGOGA

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

Telefon kontaktowy:   55 247 45 20

 

Karty zgłoszeń wydajemy

 od dn. 20.03.2017 r.
do dn. 07.04.2017 r.

w godzinach 9:00 – 15:00

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z: 

ZARZĄDZENIEM NR 747
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO
Z DNIA 17.03.2017 R. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Oraz z UCHWAŁĄ NR 258/XXX/2017

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Z DNIA 16 MARCA 2017 R.

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów.

 

Karty zgłoszeń wraz z załącznikami prosimy wypełniać

BARDZO DOKŁADNIE
zakończyć datą i podpisami Rodziców.