Przedszkole Publiczne nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim
POD TOPOLĄ

Zajęcie otwarte w grupie Krasnale

W grupie Krasnale zostało
zorganizowane zajęcie otwarte na temat „ Zabawy ekologiczne z wykorzystaniem
bajki „ W Krasnolandii”  i piosenki „
Wielkie sprzątanie”.  Dzieci utrwaliły
wiadomości z zakresu ochrony środowiska , słuchały bajki i bawiły się przy
piosence. Wykonały pracę plastyczną „Dbamy o planetę Ziemię”Galeriastat4u