Przedszkole Publiczne nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim
POD TOPOLĄ

KONTRAKT GRUPOWY

Na początku każdego roku szkolnego wspólnie z dziećmi ustalamy zasady i reguly zachowania i postepowania w grupie rówieśniczej, które zobowiązujemy się respektować i przestrzegać. W tym celu tworzymy KONTRAKTY GRUPOWE.


                                                           

                                                                                GALERIA