Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim

Konkurs ekologiczny

Przedszkolaki z grupy „Motyle” wzięły udział w konkursie ekologicznym na prace plastyczne z materiałów recyklingowych, którego celem była edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania i selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności. Dzieci pod okiem nauczycielki Marleny Pastusiak – Gruda przygotowały piękne prace, za które otrzymały: wyróżnienie – Wiktoria P., dyplomy – Dawid Sz. i Ania G. 


Galeria