Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ZAJĘĆ Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU!


Drodzy Rodzice informujemy, że na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, w ramach programu “Za życiem” będą prowadzone zajęcia w
czesnego wspomagania rozwoju, obejmujące wsparcie dziecka 
od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Rady Powiatu i Porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Nowodworskim został wyznaczony do realizacji zadań Rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

DLA KOGO?

Dla dzieci z powiatu nowodworskiego w wieku od 0-7 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0-3lat),

Dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

GŁÓWNE ZADANIA:

Bezpłatne zajęcia stymulujące rozwój dzieci od momentu narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej - do 5 godzin w tygodniu;

Interdyscyplinarna pomoc rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do od 0 - do 7 roku życia;

Współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny;

Specjalistyczna opieka dla dziecka i jego rodziny, w zależności od ich potrzeb, w tym: zapewnienie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy oraz innych specjalistów;

  Wsparcie psychologiczne ukierunkowane na rodzinę znajdującą się w sytuacji kryzysowej spowodowanej informacją o wadzie rozwojowej dziecka.

 W RAMACH ZAJĘĆ OFERUJE DZIECIOM NASTĘPUJĄCE FORMY POMOCY:

    Terapię w Sali Doświadczania Świata

    Terapię logopedyczną

    Terapię pedagogiczną

    Zajęcia ruchowe (gimnastyka korekcyjna)

    Rehabilitację ruchową

    Fizjoterapię

    Terapię ręki

    Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

    System Komunikacji Alternatywnej

    Trening umiejętności społecznych

    Metodę Dobrego Startu

    Metodę stymulującą - Biofeedback

    Terapię słuchową - metoda Alfreda Tomatisa

    Terapię metodą Marii Montessori

    Dogoterapię

    Muzykoterapię
   
    Sensoplastykę

FORMULARZ DEKLARACJI DO POBRANIA W BIURZE ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLA