Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim

Nasza Kadra

Przedszkole posiada fachową i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającą profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Nauczyciele doskonalą się zawodowo, uczestnicząc w różnorodnych warsztatach metodycznych. Tworzą klimat wysokiej kultury osobistej i taktu pedagogicznego.Kadra pedagogiczna  

      1.     mgr Lubomir Głowacki - Dyrektor przedszkola - nauczyciel dyplomowany

      2.     mgr Maria Szewczyk - nauczyciel dyplomowany

      3.     mgr Halina Widowska - nauczyciel dyplomowany

      4.     mgr Renata Romanowska - nauczyciel dyplomowany

      5.     mgr Gabriela Strug - nuczyciel dyplomowany

      6.     mgr Marlena Pastusiak-Gruda - nauczyciel dyplomowany

      7.     mgr Jadwiga Kordylasińska - nuczyciel dyplomowany

       8.   mgr Katarzyna Zawilińska - nauczyciel mianowany

       9. mgr Alina Linsztet - nauczyciel mianowany

     10. mgr Katarzyna Lachowska - nauczyciel mianowany

      11.  mgr Kamila Charytoniuk - nauczyciel kontraktowy

12.  mgr Aleksandra Kustosik -nauczyciel kontraktowy

 

     Przedszkole zatrudnia również specjalistów takich jak:

logopeda,pedagog, psycholog,

którzy są do dyspozycji rodziców i wychowanków.