Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim

WYCIECZKA DO KSIĘGARNI

Dziecko w wieku przedszkolnym jest wrażliwe na wszystkie formy sztuki, a na jego psychikę szczególnie oddziałuje literatura piękna. Książki są źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń, uczą mowy ojczystej, wzbogacają   słownik  dziecka,  rozwijają  zainteresowania,  pomagają dzieciom  w przyswajaniu pewnych treści programowych..Z form wypowiedzi, jakimi przemawia książka, tylko ilustrację dziecko odczytuje bezpośrednio. Tekst literacki poznaje dziecko pośrednio, poprzez opowiadanie, recytacją, czytanie. Nauczyciel nie tylko przekazuje treści literackie, ale dobiera jest spośród innych, dostosowuje do aktualnie przeżywanych doświadczeń, ustala sposób, miejsce i czas wprowadzania tych treści. Ten sposób wzbogacania wiedzy, rozszerzania przeżyć i doświadczeń staje się dla dzieci coraz  bardziej powszechny i doceniany, dlatego też jedną z form kontaktu z książką jaką preferujemy w naszym przedszkolu są cykliczne wizyty dzieci z poszczególnych grup w księgarni i bibliotece


                                                           
                                                                                GALERIA