Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim

ZAJĘCIA Z RODZICAMI W GRUPIE MOTYLI

                                                  

Podczas wspólnych zajęć, rodzice mieli okazję zaobserwować pracę swoich pociech podczas wprowadzenia litery, przy wykorzystaniu m.in. elementów Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-
przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni


                                                                      
                                                                                             GALERIA