Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim

ZAKŁADAMY KĄCIK KSIĄŻKI

Przed nauczycielem przedszkola stoi trudne zadanie rozwijania zainteresowań książką, a także przyzwyczajenie dzieci do właściwego z niej korzystania. Przekonanie, że książka "uczy, bawi i wychowuje" wywiera wpływ na kształtowanie czynnej postawy czytelniczej, a jednym ze sposobów jej kształtowania jest urządzenie w sali przedszkolnej "kącika książki".


                                                               

                                                                                       GALERIA